» Phật giáo Huyện thị » PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TRÀ VINH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TĂNG

PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH TRÀ VINH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG HẠ TĂNG

Ngày 22 tháng 5 năm Mậu Tuất (5/7/2018), sau buổi tập huấn bồi dưỡng trụ trì, quý Ni sư trong Phân ban Ni giới do Ni sư Thích Nữ Trung Hiền – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Trà Vinh làm trưởng đoàn đã đến và tác pháp cúng dường trường hạ chư Tăng tại tổ đình Lưỡng Xuyên, số 3, Lê Lợi, TP Trà Vinh, Trà Vinh.

Tại đây, TT. Thích Trí Minh – Phó ban TT BTS GHPGVN tỉnh hoan hỷ tiếp đoàn.

Ni sư Thích Nữ Trung Thức – Giám luật trường hạ Ni thay lời cho chư Ni tác bạch cúng dường.

Đáp từ, TT. Thích Huệ Pháp, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh tán thán hạnh lành của Chư tôn đức Ni. Thượng Tọa cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý Chư tôn đức ban Chức sự và Hành giả trường hạ Ni, 3 tháng thân tâm an lạc, tăng trưởng Giới – Định – Tuệ, Bồ đề viên mãn.

Sau đây là hình ảnh phân ban TTNG tỉnh TV ghi nhận được

 

 

 

 

 

Nguồn: http://nigioitravinh.com