» Tin Tức » Phật giáo Trà Vinh

Phật giáo Trà Vinh

PHẬT GIÁO TRÀ VINH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562

Thực hiện Thông Bạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2562 – DL.2018 của T.Ư GHPGVN, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Trà …

Xem thêm »

PHẬT GIÁO TRÀ VINH HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN VÀ AN CƯ KIẾT HẠ

Thực hiện nhất quán theo sự chỉ đạo của TW GHPGVN với Thông bạch số 049 – 086, thông tư số 085, ngày 23/03/2018 của …

Xem thêm »