» Tin Tức » Phật giáo Trà Vinh » TĂNG NI GIỚI TỬ THI TRẮC NGHIỆM VÀ KHẢO HẠCH

TĂNG NI GIỚI TỬ THI TRẮC NGHIỆM VÀ KHẢO HẠCH

Sáng nay, ngày 11/11/Mậu Tuất (17/12/2018) tại Giới trường Tăng chùa Lưỡng Xuyên, số 3, Lê Lợi, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Ban tổ chức đại Giới đàn, tổ chức thi trắc nghiệm và khảo hạch cho Tăng Ni Giới tử của hai Giới trường dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Trí Minh – UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh kiêm Trưởng ban tổ chức đại Giới đàn Hoàn Thông; Thượng tọa Thích Nguyên Ngọc – Phó BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh, Giới sư Giới trường; Đại đức Thích Tâm Khiết – Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Trà Vinh kiêm Chánh thư ký đại Giới đàn Hoàn Thông.

Được biết, Đại đức Thích Phước Nguyên – Phó ban Tổ chức kiêm chánh chủ khảo Giới đàn Hoàn Thông, cùng hội đồng giám khảo: ĐĐ. Thích Phước Nguyên, ĐĐ. Thích Minh Độ, ĐĐ. Thích Thiện Hải, ĐĐ. Thích Huệ Chiếu, ĐĐ. Thích Trí An, SC. Thích Nữ Huệ Chơn, Ns. Thích Nữ Như Thức, NS. Thích Nữ Trung Hoài, NS. Thích Nữ Như Bình, NS. Thích Nữ Huy Liên, NS. Thích Nữ Diệu Hiền.

Buổi thi diễn ra trang nghiêm và Giới tử nghiêm túc làm bài. Kết quả sẽ được Ban giám khảo công bố và phát thưởng vào buổi sáng khai mạc Đại Giới đàn ngày 18/12/2018.

 

 

Các Giới tử lắng nghe lời huấn từ của Thượng tọa Trưởng BTC

 

 

 

Chư tôn đức hội đồng giám khảo

 

 

 

 

 

 

Giới tử thi khảo hạch

 

 

 

 

 

 

Các Giới tử thi trắc nghiệm

                                                                                                                            Ban TTTT PG Trà Vinh